Mihan-Alunminium-Ghadir-LOGO-1

پروفيل‌های اختصاصی

پروفيل‌های اختصاصی

پروفیل آلومینیومی نوعی فرآورده آلومینیومی به حساب می‌آید که از طریق فرآیند اکستروژن در طراحی‌ها و مقاطع مختلف تولید می‌شود. پروفیل آلومینیوم را با توجه به مورد مصرفی و صنعت مورد نیاز آن، به اشکال گوناگون ساخته می‌شود. به این صورت که با طراحی قالب مورد نیاز، پروفیل آلومینیومی اختصاصی همان کاربرد ایجاد می‎شود.

اکنون بیایید ببینیم منظورمان از پروفیل آلومینیومی اختصاصی چیست؟

منظور از پروفیل آلومینیومی اختصاصی چیست؟

پروفیل آلومینیوم اختصاصی را می‌توان نوعی پروفیل آلومینیوم سفارشی سازی شده دانست. در بازار و فروشگاه‌های خرده فروشی این نوع از مصالح بدون شک مقاطع مختلف پروفیل آلومینیوم با اسامی مختلف را دیده اید. این نوع از محصولات را که به صورت خرده و عمده در دسترس عموم قرار دارد، پروفیل‎های آلومینیومی جنرال یا بازاری می‌خوانیم که در تمامی صنایع، به صورت عام کاربرد دارند.

در مقابل گروه نام برده شده، گروهی دیگر، به نام پروفیل آلومینیومی اختصاصی قرار دارد. این گروه محصول با توجه به خواست مشتریان و متقاضیان برای کاربرد بسیار خاصی تولید می‌شود. ابتدا قالب این درخواست‌ها طراحی شده و پروفیل آلومینیوم اختصاصی آن با استفاده از همان قالب تولید می‌شود.

محصولات تولید شده از این طریق کاملا شخصی سازی شده‌اند و به این صورت در بازار و فروشگاه‌ها در دسترس عموم قرار ندارد.

مراحل تولید پروفیل آلومینیومی اختصاصی

مرحله اول، طراحی قالب و تست آن: 

اولین و اساسی‌ترین مرحله در تولید این گروه از فرآورده‌های آلومینیومی،  طراحی قالب موردنظر است. توصیه می‌شود این مرحله حتما زیر نظر فرد متخصص در حوزه اکستروژن صورت بگیرد. پس از طراحی سطح مقطع محصول مورد نظر از طریق نرم افزار، قالب طراحی و ساخته شده و به مرحله تست می‌رسد. اگر قالب ساخته شده از نظر مقاومت و کیفیت تایید شود، تولید وارد مرحله بعدی می‌شود..

مرحله دوم؛ اجرای فرآیند تستی اکستروژن:

در مرحله دوم فرآیند اصلی ساخت پروفیل آلومینیومی، یعنی همان فرآیند اکستروژن صورت می‌گیرد. اگر متقاضی درخواست اعمال پوشش خاصی برای محصول خود داده باشد نیز در همین مرحله اجرایی می‌شود. در انتهای این مرحله اگر کیفیت محصول تولید شده تستی مورد تایید متخصصین باشد، تولید وارد مرحله سوم خود می‌شود.

مرحله سوم؛ تولید پروفیل آلومینیومی اختصاصی به تعداد موردنظر:

در مرحله سوم محصول تایید شده به تعداد درخواست شده تولید می‌شود و برش شاخه‌های آلومینیوم بر اساس خواست مشتری انجام می‌گیرد.

مرحله چهارم؛ اعمال پروسه آنودایزینگ و رنگرزی:

مرحله نهایی، شامل رویه آنودایزینگ و سپس اعمال رنگ دلخواه متقاضی است.

کاربردهای پروفیل آلومینیومی  اختصاصی

کاربرد پروفیل آلومینیومی اختصاصی را نمی‌توان به طور پیش فرض تعیین کرد. زیرا این محصول کاملا سفارشی است. در واقع می‌توانیم آن را پروفیل آلومینیوم شخصی سازی شده بخوانیم . از همین رو کاربرد این گروه از محصولات را متقاضیان آن تعیین می‌کنند. کاربردهای پروفیل آلومینیوم اختصاصی هیچ گونه محدودیتی ندارد.

انواع پروفیل آلومینیومی  اختصاصی

در واقع نمی‎توان دسته بندی یا انواع خاصی برای پروفیل آلومینیومی اختصاصی نام برد زیرا این مقاطع کاملا براساس درخواست متقاضیان تولید می‌شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که انواع پروفیل آلومینیوم اختصاصی تنها از طریق محدودیت‌های تولید سازنده معین می‌شوند. به این معنا که براساس توان تولید دستگاه، حدودی برای اجرای طرح‌های مشتریان تعیین می‌شود.

مزایای پروفیل آلومینیومی اختصاصی

اساسی‌ترین مزیت پروفیل آلومینیومی اختصاصی، دقیقا همان اختصاصی بودن این محصول است. شما می‌توانید پروفیل آلومینیوم موردنظرتان را تنها با نشان دادن نمونه خارجی آن یا براساس طراحی منحصر به فرد خودتان فراهم کنید.

Mihan-Alunminium-Ghadir-LOGO-1
Mihan-Alunminium-Ghadir-LOGO-1
Mihan-Alunminium-Ghadir-LOGO-1