راجع به استفاده از آلومینیوم در گوش های آیفون چیزی شنیده اید؟

کمپانی اپل در حرکتی زیست محیطی اقدام به استفاده نوعی آلومینیوم بدون کربن در

تاریخچه میهن آلومینیوم غدیر

شرکت میهن آلومینیوم غدیر فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ درزمینه طراحی و ساخت

آیا علت افزایش قیمت جهانی آلومینیوم در چند روز اخیر را میدانید؟

افزایش قیمت آلومینیوم در بازار جهانی به بالاترین قیمت خود در ده سال گذشته